Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı İlanları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı İlanları Açıklandı

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 14 bin sürekli işçi alım ilanı yayımlandı. T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın resmi sayfasından yapılan duyuruda işçi alımı için başvuruların 26 Mart ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden sadece online olarak alınacağı açıklandı. Duyuruda, “Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 […]

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 14 bin sürekli işçi alım ilanı yayımlandı.

T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın resmi sayfasından yapılan duyuruda işçi alımı için başvuruların 26 Mart ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden sadece online olarak alınacağı açıklandı.

Duyuruda, “Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.” ifadeleri yer aldı. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adaylar kura tarihi, saat ve kura yerine ilişkin tüm bilgileri yhgm.saglik.gov.tr adresinden görebilecekler.

İşte ilanlar ve başvuru şartları…

ZONGULDAK SOSYALLEŞTİRME  BÖLGESİ’nde,
BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) olarak,
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE BELİRLENECEK yerlerde çalıştırılmak üzere alım yapılacaktır,
ilanlar için kura 08 NİSAN 2020 09.00-18.00 tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan; • Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak. • Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak. • Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir). • Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. * Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gösterilmiştir. * Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?